Revolučné obrúsky pre odstránenie graffiti prevádzkuje:

Umyjemto s.r.o.

organizačná zložka Slovensko so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 50 859 340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka č. 4055/B

Číslo účtu: 2940044045/1100

IBAN: SK85 1100 0000 0029 4004 4045

BIC/SWIFT: TATRSKBX

graffitisafewipes.cz@gmail.com

Kontaktná osoba: Pavel Hamberger
Telefón: +420 777 926 647

Centrála Česká republika

Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava

IČO: 293 81 835
DIČ: CZ29381835
Účet: 115-4523980237/0100 (Komerční banka)
IBAN: CZ6001000001154523980237
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Kontaktný formulár

[recaptcha]