1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti UMYJEM TO sro, so sídlom Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 29381835, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, C 37790, (ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje: mená o priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
 2. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať na marketingové účely. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

  UMYJEMTO s.r.o., Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava, Česká republika
  Tel.: 800 221 227
  E-mail: info@umyjemto.cz

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
 5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.